TI-83 programmer
af Anders Skærlund Petersen, 2. marts 2003

Bar

Følgende programmer er nogle jeg har programmet mens jeg gik i gymnasiet, de er derfor primært også beregnet på gymnasiet, men alle med en TI-83 (og TI-83+) kan have glæde af dem. Endvidere vil de fleste af dem nok også virke på en TI-82, da disse to lommeregnere næsten, men også kun næsten, bruger samme kommandoer. For at overføre dem til lommeregneren, skal man være i besiddelse af et link-kabel fra Texas Instruments.

Hvis man ikke har en TI-83 lommeregner er det muligt at hente en TI-emulator hos www.ticalc.org under Hardware > Emulators. Jeg kan anbefale programmet Virtual TI, der kan emulere mange andre end TI-83 og er meget nemt at bruge. For at få dette program til at virke, kræves der et spejlbillede (en såkaldt ROM), hvilket du hente fra lommeregneren via et link-kabel. Hvis du ikke har dette link-kabel, kan du downloade en TI-83 ROM fra siden Webemulation.

Brug af programmerne er på eget ansvar. Hvis der er en fejl i et program, kan der rettes henvendelse til mig på mail.

Andengradsligning - andengr.83p
Screenshot Meget simpelt program til udregning af en andengradsligning.
Cylinder - cylinder.83p
Screenshot Lille program til at regne på en cylinders dimensioner. Programmet er på engelsk og virker ved at man skriver de to kendte værdier og skriver "X" i den variabel der er ukendt.
Fysisk formelsamling - fysik.83p
Screenshot Lille fysisk formelsamling, hvor man kan se formlerne. Indeholder nogle af de væsentlige formler i mekanikken.
Andengradsligning version 1 - grad2.83p
Screenshot Program til udregning af rødder i en andengradsligning. Tager højde for negativ diskriminant mv. Giver desuden mulighed for at få plottet grafen direkte.
Pytagoras - pytago.83p
Screenshot Simpelt program til udregning af siderne i en retvinklet trekant, ved hjælp af pytagoras' læresætning. Man skriver de to kendte værdier og skriver "X" i den variabel der er ukendt.
Volumen af kugle - sphere.83p
Screenshot Simpelt program til beregning af radius eller areal af en kugle. Ved udregning af volumen sættes r = x, mens v sættes lig med x, ved udregning af radius på kuglen.
Krydsprodukt - vektorp.83p
Screenshot Udregnet krydsproduktet af et vektorpar, hvor hver vektor indeholder 3 skalare.

Bar

Til sidens top